8 қазан 2023 жылы Астана қаласында өткен «Салтанатты елім» концертінің фотосуреттері

Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный ансамбль» танца Республики Казахстан «Салтанат»