8 қазан 2023 жылы Астана қаласында «Салтанатты елім» концерті өтті

Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный ансамбль» танца Республики Казахстан «Салтанат»